Vindkraft

Vindkraft är en av de energikällor som vi människor har använt oss av sedan tidernas begynnelse. I dagens moderna samhälle har vindkraft kommit att bli allt viktigare, då behovet av alternativa energikällor är stort.

Jämför elpriser & elbolag, Spara tusenlappar & hitta billigaste elbolaget!

För att omvandla vindkraft till energi använder man sig av vindkraftverk. Ett vindkraftverk fungerar så att rotorblad placeras vinkelrätt mot luftriktningen, och sedan omvandlar vindkraftverket den tryckskillnad som uppkommer. När rotoraxeln sätts i rörelse omvandlas så drivs en generator som producerar el.

Även om vindkraft är en förnyelsebar energikälla, så är det långtifrån alla som uppskattar det ingrepp i miljön det innebär att placera ut vindkraftverk. Detta i synnerhet då vindkraftverk ofta placeras ut i en miljö som många anser som naturskön, såsom exempelvis kustområden.

Lösningen – att placera vindkraftverk långt ut till havs – är dock inte optimal. Detta eftersom vindkraftverken blir väldigt mycket svårare och dyrare att underhålla. År 2009 fanns det totalt 1 419 vindkraftverk i Sverige. Dessa gav 1560 MW i samlad effekt. De länder som bygger ut vindkraften mest i Europa är Spanien och Tyskland. Sverige ligger ganska långt efter täten.

Vårt grannland Danmark tar omkring 20 procent av sin el från vindkraft. Varför utgör vindkraften då en så obetydlig del av den svenska energiproduktionen? Har danskarna bättre förutsättningar att bygga ut vindkraften? Knappast.

I Sverige finns utmärka möjligheter till att bygga ut vindkraften. Kusten och fjällen bara väntar på att få ta emot nya vindkraftverk. Men beslut om byggnation har ofta överklagats och den politiska viljan har inte riktigt funnits där.

Regeringen har dock ett uttalat mål att vi ska ha 30 TWh vindkraft om 10 år. Det finns också en rad olika elbolag som erbjuder sina konsumenter vindkraft. Några av dessa är Telge Energi, Vattenfall och EON. Ju fler konsumenter som efterfrågar vindkraft, desto större kommer troligen också utbudet att bli.

Innan du väljer att teckna ett avtal hos ett bolag så är det mycket viktigt att du jämför pris. Vidare ska du också ta ställning till ifall du vill ha rörligt, fast eller mixat avtal. Det går inte att ge något generellt tips om vilket du ska välja. Det beror på hur riskbenägen du är.

Även om vindkraft i sig är en förnyelsebar energikälla så kräver dock vindkraftverken i sig energi vid tillverkning. Men eftersom vindkraftverk har en livslängd på över 20 år så är detta ett mindre problem i sammanhanget. Efter bara några månader har vindkraftverket producerat den energi som gick åt vid byggandet.