Miljövänlig el

Miljövänlig el, 9.3 out of 10 based on 66 ratings

Vill du göra något för vår planets fortlevnad? Satsa då på miljövänlig. Idag finns det en rad olika elbolag på marknaden som kan erbjuda miljövänlig el. Och agerar du klimatsmart så kan du till och med sänka priset på dina räkningar.

Jämför elpriser & elbolag, Spara tusenlappar & hitta billigaste elbolaget!

Med miljövänlig el menas i regel en el som är framställd av förnyelsebar energi. Det kan vara vindkraft och solpaneler. Vad som exakt ska ingå i begreppet miljövänlig el är dock något oklart. Det finns exempelvis de som menar att kärnkraft är en typ av miljövänlig el. Detta i synnerhet i jämförelse med kolkraft.

Även om miljövänlig el är något som de allra flesta omfamnar i teorin, så kan man säga att succén har uteblivit i Sverige. Om man tar exempelvis vindkraft så utgör den 20 procent av Danmarks energiproduktion. I Sverige utgör den endast en marginell del.

Detta trots att förutsättningar i Sverige, att bygga kärnkraftverk, är minst lika bra som de är i Danmark. En del av förklaringen ligger helt klart i ett ointresse från politiker. Många förslag på vindparker har också hamnat i papperskorgen, någonstans i beslutshierarkin. Ofta är det, förvånande nog, just miljöskäl som anges, då vindparker av vissa anser förfula kustmiljöer och utgöra ett hot för fågelliv.

Om du är intresserad av att få veta vilka elbolag som kan leverera miljövänlig el till just dig så kan du surfa in på jämförelsesajten Compricer. Här kan du med några enkla knapptryckningar få fram ett antal bolag. Kom ihåg att konsumenternas krav i förlängningen också kan bana väg för nya satsningar.

Bara under de år som den svenska energimarknaden har varit avreglerad så har det dykt upp en rad olika elbolag som kan leverera miljövänlig el. I samband med att du skaffar dig ett nytt elavtal så ska du ta ställning till ifall du vill ha ett fast, rörlig eller mixat avtal.

Vad som är bäst för just dig är svårt att säga. Det handlar mycket om vilka marginaler som finns i hushållets ekonomi. Finns det plats för en högre avgift under några månader, för att sedan ta igen detta någon annan månad så väljer du ett rörligt avtal.

Är det något i avtalets utformning som du inte riktigt förstår så ska du aldrig tveka att ta direkt kontakt med ditt elbolag. Kom också ihåg att du med ganska enkla medel kan sänka din energiförbrukning radikalt, och på så vis tjäna många sköna tusenlappar om året.